O nás

 

FS sa venuje sa jednej z najreprezentatívnejších prejavov rozmanitej tradičnej ľudovej kultúry – folklóru. Vo svojej tvorbe spracováva a interpretuje folklorizované prvky ľudovej kultúry z rôznych regiónov Slovenska, predovšetkým Ponitria, Tekova, Podpoľania, Zemplína a Šariša.

Svojou činnosťou prispieva k formovaniu a zvyšovaniu kultúrneho povedomia občianskej spoločnosti v lokalite a regióne svojho pôsobenia. Plní viacero významných funkcií hlavne v oblasti zachovávania tradičných kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávania ďalším generáciám.

FS Zámčan sa aktívne zapája do kultúrneho života nielen v Nových Zámkoch a okolí, ale prezentuje svoju činnosť i na regionálnej úrovni. Vypĺňa umelecký a kultúrny program mnohých spoločenských, športových, politických, firemných, charitatívnych či iných podujatí.